Карта сайта НПТМ


русский     сербский

  SOCIJALNI PROJEKAT
      “SVET OCIMA DETETA”
  Pregled rada ANO
      “Festival skolskih telestudija”
  Koncepcija TV-programa
      “SVET OCIMA DETETA”
  KONCEPCIJA MEDJUNARODNOG
      SAVEZA DECIJIH I OMLADINSKIH
      TELESTUDIJA “SVET OCIMA DETETA”
  INFORMACIONA KARTA PROJEKTA
      “SVET OCIMA DETETA”
  KONCEPCIJA MEDJUNARODNOG
      SATELITSKOG TV-KANALA
      “SVET OCIMA DETETA”

 

Pregled rada ANO
“Festival skolskih telestudija”

Marta 2001. godine Moskovska registraciona palata je registrovala Autonomnu Nekomercijalnu Organizaciju “Festival skolskih telestudija”. Osnivaci Organizacije su bili ugledna lica, drustvene organizacije i Drzavno udruzenje IPC MK Istocnog obrazovnog okruga.

Organizacija je bila osnovana sa ciljem pomaganja razvitka kulturne i informacione razmene u oblasti amaterske i profesionalne televizije, a takodje odrzavanja Medjunarodnog Otvorenog Festivala programa i filmova skolskih telestudija zemalja SNG i Baltike “Svet ocima deteta”.

Prvi Festival je bio odrzan u novembru 2002. godine u gradu Soci. Na Festivalu su ucestvovale televizije sa citave teritorije RF, takodje je mnogo radova poslato iz Belorusije, Ukrajine, Uzbekistana i Baltike. Tokom godine Organizacija je dobila od telestudija vise od 1500 radova. Osnovana Izborna komisija je izabrala najbolje radove u 12 nominacija. Nominirani ucesnici su bili pozvani na Festival na racun Organizacije. Ostale televizije i stvaralacki kolektivi su imali popust na smestaj i hranu na Festivalu. U novembru 2002. godine festival je uspesno okoncan.

Od novembra 2002. godine Organizacija je nastavila svoj rad sa telestudijama: odrzavanje malih manifestacija, obilazak gradova, ukazivanje materijalne pomoci za nabavku nove opreme, prepiska sa gubernatorima i lokalnim vlastima, koje su ukazale neprocenjivu pomoc telestudijama.

2005. godine telestudije su nam se obratile sa molbom da se osnuje Medjunarodni Savez decijih i omladinskih telestudija. U maju 2005. godine odrzan je zbor omladine, na kojem je bila usvojena odluka o osnivanju Saveza i ANO “Nova planetarna televizija M”.

Predsednik ANO “Festival skolskih telestudija”              M.A.Karpinskaja