SOCIJALNI PROJEKAT
      SVET OCIMA DETETA
  Pregled rada ANO
      Festival skolskih telestudija
  Koncepcija TV-programa
      SVET OCIMA DETETA
  KONCEPCIJA MEDJUNARODNOG
      SAVEZA DECIJIH I OMLADINSKIH
      TELESTUDIJA SVET OCIMA DETETA
  INFORMACIONA KARTA PROJEKTA
      SVET OCIMA DETETA
  KONCEPCIJA MEDJUNARODNOG
      SATELITSKOG TV-KANALA
      SVET OCIMA DETETA

 

SOCIJALNI PROJEKAT
SVET OCIMA DETETA

Pozivamo vas da se upoznate sa jedinstvenim planetarnim projektom Svet ocima deteta, stvorenim da postane instrument smirivanja konfliktnih situacija. On ce doprinositi uvodjenju najboljih demokratskih principa u medjusobne odnose drzava, naroda i religija, i posluzice kao temelj u pomirenju i sjedinjavanju stvaralackih snaga.
2001. godine je bila registrovana ANO Festival skolskih telestudija, stvorena s ciljem pomaganja razvitka kulturne i informacione razmene u oblasti amaterske i profesionalne televizije.
Za vreme rada od 2001.g. do 2004.g.:

 • Organizacija je uspostavila poslovne kontakte sa profilnim televizijama na teritoriji Rusije, zemaja SNG i Baltike.

 • Odrzan je Prvi Medjunarodni Otvoreni Festival programa i filmova skolskih telestudija zemalja SNG i Baltike Svet ocima deteta. Autoru projekta je urucena nagrada uprave Moskve za ideju i njeno ostvarenje.

 • 2005. godine telestudije su nam se obratile sa molbom da se osnuje Medjunarodno Savez decijih i omladinskih telestudija. U maju 2005. godine odrzan je skup omladine, na kojem je usvojeno resenje o osnivanju Saveza i ANO Nova planetarna televizija O. U toku 2005. godine Organizacija je ostvarila sledece:

 • U okviru Festivala EURO-IN FILM2005. godine predstavljen je programSvet ocima deteta, i pritom dobio visoku ocenu Kulturnog Evropskog udruzenja

 • Zakljucen je dogovor sa Evropskim udruzenjem EURO-IN FILM u cilju saradnje nad projektom u celini, a takodje je usvojeno resenje o pripremi i odrzavanju Medjunarodnog Festivala Svet ocima deteta zajedno sa EURO-IN FILM2006.godine u Moskvi.

 • Otvoreno je predstavnistvo Organizacije u Srbiji i Crnoj Gori. Vode se pregovori o otvaranju predstavnistava u zemljama Evrope.

Proces realizacije projekta se sastoji iz nekoliko programa medjusobno povezanih jedinstvenim brendom-Svet ocima deteta. Dati brend je stvoren da bi doprinosio pokretanju ideja, projekata i ljudi, da bi postao simbol najboljih brendova i preduzeca na svetskom trzistu. Radi dostizanja postavljenog cilja Organizacija je zapocela realizaciju sledecih programa:

 • 1.  Godisnje odrzavanje Medjunarodnih Otvorenih Festivala Svet ocima deteta s ciljem pronalazenja talentovane dece i omladine u sferi kulture i obrazovanja.

 • 2.  Stvaranje Medjunarodne mreze sajtova, na kojoj ce biti predstavljani projekti i materijali dece i omladine, a sto ce doprinositi kulturnoj i informacionoj razmeni, i razvicu saradnje imedju decijih i omladinskih kolektiva u sferi kulture i obrazovanja.

 • 3.  Formiranje serije Medjunarodnih TV-programa Svet ocima deteta, napravljenih radi regulisanja negativnih pojava koje se javljaju kao posledica politickih, socijalnih, nacionalnih i religioznih razlika.

 • 4.  Stvaranje Medjunarodnog Saveza stvaralastva dece i omladine kao organizaciono-metodoloskog centra planetarne kulture Svet ocima deteta, gde ce se sakupljati projekti, materijali, stititi prava mladih autora na svim svetskim jezicima. Savez ce doprinositi razvicu stvaralackih kolektiva: pruzace finansijsku podrsku, obucavati specijaliste i obezbedjivati radna mesta.

 • 5.  Otvaranje jedinstvenog Medjunarodnog satelitskog TV-kanala, cija se jedinstvenost ogleda u tome sto ce deca i omladina praviti TV-programe za odrasle. Predvidjen je celodnevni rad TV-kanala na svim svetskim jezicima sa paralelnim prenosom na Internetu.

 • 6.  Gradjenje mreze decijih gradova kao obrazovnih, kulturnih i delatnih centara, koji ce funkcionisati u okviru ideologije projekta.

Kao rezultat realizacije navedenih programa nastaje Decija drzava, koja ce postati zajednicka osnova i fabrika kadrovabuduceg covecanstva.

S postovanjem,

Predsednik Saveta Organizcije, Generalni direktor - M.A. Karpinskaya